Informace o SMTS

Vložil Administrator, 30 Srpen, 2005 - 22:54

Spolek milců tance Semily

  • založen LP 29.2.2004 v 19,00hod. v Semilech
  • zakládající členové: manželé Rámovi, Kadlecovi, Navrátilovi, Schlesingerovi a Mečířovi
  • Dne 24.4.2004 přijal čestné předsednictví SMTS taneční mistr pan Petr Mertlík.
  • důležité upozornění: výročí založení Spolku se nebude slavit pouze v přestupném roce, ale při každé příležitosti

Byl založen jako hold umění tanečních mistrů manželů Mertlíkových a jejich nezměrné snaze předat svoji lásku a cit k tanci svým vděčným žákům a obdivovatelům.

Jedná se o volné sdružení (bez právní subjektivity) milců společenského tance na semilsku - a to v aktivní i pasivní podobě.

K založení došlo za účelem provozování společenského tance zpravidla minimálně jednoho tanečního páru a možného zdokonalování se v tanečním projevu.

Možným cílem Spolku je organizace tanečních soutěží Hobby Dance pro neregistrované páry převážně ve věkové kategorii "Senioři".

Členské příspěvky budou průběžně vybírány v podobě dobré a optimistické nálady. Ve výjimečných případech budou vybírány finanční prostředky na úhradu nákladů pořádaných akcí.

K prezentaci činnosti Spolku byly za vlídné pomoci firmy Damaweb zřízeny internetové stránky http://www.tanecsemily.net.

Zakládající listina a stanovy

I.PREAMBULE

Spolek milců tance v Semilech - dále jen „Spolek“, je dobrovolné sdružení přátel společenského tance. Hlavním cílem činnosti Spolku budiž provozování a zdokonalování ve společenském tanci členů a hostů.

II.ZALOŽENÍ SPOLKU

Spolek byl založen na ustavující valné hromadě v neděli dne 29.února L.P. 2004 v Semilské sokolovně. Proveden společný přípitek a pronesen projev p.Mečířem.

III.ČLENSTVÍ

Zakládající členové:
Jitka a Karel MEČÍŘOVI
Lenka a Josef NAVRÁTILOVI
Eva a Josef RÁMOVI
Hana a Jiří KADLECOVI
Dana a Petr SCHLESINGEROVI

Spolek je otevřen všem zájemcům o společenský tanec. Jedinou podmínkou pro zájemce o členství je schopnost zachovat dobrou náladu a spolupracovat pro dosažení cílů Spolku.
Členství je bezplatné. Členové se však zavazují uhradit rovným dílem finanční náklady na pořádané akce, a dále bez nároku na mzdu podle svých sil a možností přispívat ke zdárnému průběhu pořádaných akcí.
V případě, že příliv nových členů přesáhne kapacitu sálu, je možno rozhodnutím valné hromady Spolku příjimání nových členů omezit.

IV.ORGÁNY SPOLKU

Vrcholným orgánem Spolku je Valná hromada všech členů. Rozhoduje o všech zásadních otázkách. V případě hlasování rozhoduje nadpoloviční většina přítomných.
Valná hromada jmenuje pokladníka Spolku.